Các câu hỏi thường gặp - www.ssstik.io


Có một số lý do:

  • video là riêng tư. Xin lỗi, chúng tôi không thể xử lý video đó.
  • video không khả dụng. Chúng tôi đang nghiên cứu trường hợp này. Chúng tôi sẽ sửa nó nếu có thể.
  • bạn dán sai loại liên kết. Tại thời điểm này, chúng tôi hỗ trợ tải xuống từ các trang có chứa một video. Nếu bạn dán một liên kết hồ sơ người dùng hoặc một cái gì đó khác, bạn sẽ thấy lỗi.
  • có gì đó không ổn về phía chúng tôi. Nếu bạn chắc chắn rằng liên kết của mình là chính xác, hãy thử tải xuống thêm một lần nữa.

Chúng tôi không thay đổi độ phân giải hoặc bất kỳ thông số nào khác của video. Chúng tôi không chỉnh sửa video mà bạn tải xuống. Chúng tôi chỉ cung cấp một liên kết đến tệp gốc được đặt trên các máy chủ Tiktok.

Về cơ bản, điều đó có nghĩa là chúng tôi không thể tạo ra chất lượng tốt hơn vì tệp gốc có chất lượng kém.

Điều này có thể chỉ vô tình xảy ra. Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại ssstik.io [at] gmail.com và cung cấp các IP cần được cấm.
Tất nhiên, bạn có thể Tải video TikTok trực tiếp từ trang apk của chúng tôi và tải xuống video hoặc nhạc từ Tik Tok mà không gặp bất kỳ sự cố nào.
Kiểm tra Wi-Fi hoặc Internet của bạn để xem có kết nối hay không, đồng thời kiểm tra xem thiết bị của bạn có đủ dung lượng trống và được phiên bản Android của bạn hỗ trợ hay không.
Không phải bây giờ. Chúng tôi sẽ trở lại câu hỏi này sau