Các câu hỏi thường gặp - www.ssstik.io


Có một số lý do:

  • video là riêng tư. Xin lỗi, chúng tôi không thể xử lý video đó.
  • video không khả dụng. Chúng tôi đang nghiên cứu trường hợp này. Chúng tôi sẽ sửa nó nếu có thể.
  • bạn dán sai loại liên kết. Tại thời điểm này, chúng tôi hỗ trợ tải xuống từ các trang có chứa một video. Nếu bạn dán một liên kết hồ sơ người dùng hoặc một cái gì đó khác, bạn sẽ thấy lỗi.
  • có gì đó không ổn về phía chúng tôi. Nếu bạn chắc chắn rằng liên kết của mình là chính xác, hãy thử tải xuống thêm một lần nữa.

Chúng tôi không thay đổi độ phân giải hoặc bất kỳ thông số nào khác của video. Chúng tôi không chỉnh sửa video mà bạn tải xuống. Chúng tôi chỉ cung cấp một liên kết đến tệp gốc được đặt trên các máy chủ Tiktok.

Về cơ bản, điều đó có nghĩa là chúng tôi không thể tạo ra chất lượng tốt hơn vì tệp gốc có chất lượng kém.

Mất một số tiền để phát triển và vận hành một trang web như thế này. Chúng tôi phải trả lương cho các lập trình viên của chúng tôi. Các chi phí khác bao gồm máy chủ, tên miền, chi phí bảo vệ an ninh, v.v.

Quảng cáo là cách tài trợ duy nhất của chúng tôi, vì vậy chúng tôi không thể xóa chúng. Xin vui lòng, đối xử với sự hiểu biết.

Chúng tôi đang nghiên cứu vấn đề này nhưng chưa giải quyết được. Dưới đây là những gì bạn có thể làm để tiếp tục tải xuống: xóa cookie của trình duyệt hoặc thử sử dụng trình duyệt khác.
Chắc chắn rồi. Chúng tôi đang xử lý việc này. Chúng tôi hy vọng nó sẽ sẵn sàng vào cuối tháng 5 năm 2020. Xin hãy kiên nhẫn.
Không phải bây giờ. Chúng tôi sẽ trở lại câu hỏi này sau
Chắc chắn rồi. bạn có thể theo dõi chúng tôi tại đây:
sssTiktok on Facebook
sssTiktok on Twitter
Instagram
LinkedIn
Youtube
Vimeo
Medium
BlogSpot
About Me
WordPress
LastFM